TIMOCOM Logo

JavaScript yra išjungta Jūsų naršyklėje.

Todėl šios interneto svetainės funkcijų asortimentas yra sumažintas. Jeigu norite padidinti naudojimo diapazoną ir patogiau naudotis, prašome savo naršyklės nustatymuose laikinai įjungti JavaScript programą.

TIMOCOM Atsakomybės apribojimas

TIMOCOM pasiūlymas yra skirtas tik įmonėms ir pramonės atstovams.

(1) Atsakomybės apribojimas

Šios interneto svetainės medžiaga
Šios interneto svetainės medžiaga buvo sudaroma su didžiausiu kruopštumu. TIMOCOM GmbH (toliau – TIMOCOM) nesiima garantuoti, kad šioje interneto svetainėje pateikta informacija yra išsami, teisinga ir visais atvejais aktuali. Vartotojas naudojasi medžiaga, pateikta interneto sveitainėje, savo rizika. Straipsniai su nurodytu autoriumi išreiškia autoriaus nuomonę, bet ne visada atitinka – TIMOCOM nuomonę. Šioje interneto svetainėje pateikta informacija nesuteikia numanomos ar kitokios TIMOCOM paslaugų ar produktų garantijos.

Galimybė naudotis šia interneto svetaine
TIMOCOM kiek galėdama stengsis, kad siūloma paslauga būtų galima naudotis be pertrūkių. Tačiau ir kruopščiausiai dirbant pertrūkių gali pasitaikyti. TIMOCOM pasilieka sau teisę bet kuriuo momentu siūlomą paslaugą pakeisti arba nutraukti jos teikimą.

Išoriniai saitai
Šioje interneto svetainėje pateikiami saitai su trečiųjų asmenų interneto svetainėmis („išoriniai saitai“).

Atsakomybė už minėtas svetaines tenka atitinkamiems jų administratoriams. Prieš talpinant ‚išorinį saitą“ savo puslapyje „Tomocom“ patikrino, ar tų svetainių medžiagoje nėra kokių nors teisės pažeidimų. Tuo momentu teisės pažeidimų nebuvo aptikta. TIMOCOM neturi jokios įtakos svetainių dabartiniam ir būsimam formavimui, nei jų turiniui. Išorinių saitų pateikimas nereiškia, kad TIMOCOM pasisavina medžiagą, kuri prieinama naudojantis nuoroda ar saitu. Negalima reikalauti, kad šiuos išorinius saitus siūlantis asmuo nuolatos juos kontroliuotų, konkrečiai nenurodant teisės pažeidimų. Tačiau, sužinojus apie teisės pažeidimus, tokie išoriniai saitai nedelsiant pašalinami.

Reklaminiai skelbimai
Už reklaminių skelbimų turinį atsako jų autoriai, lygiai kaip ir už reklamuojamos interneto svetainės turinį. Reklaminio skelbimo įdėjimas nereiškia, kad TIMOCOM ji akceptuoja.

Sutartinių santykių nebuvimas
Naudojimasis šia TIMOCOM interneto svetaine nesusaisto vartotojo ir TIMOCOM jokiais sutartiniais įsipareigojimais, išskyrus privalomąjį šių naudojimo sąlygų laikymąsi. Tuo požiūriu bendrovei TIMOCOM negalima reikšti jokių pretenzijų sutartinių ar tariamai sutartinių santykių pagrindu.(2) Autorių teisės

Šioje interneto svetainėje paskelbti tekstai ir kūriniai saugomi pagal autorių teisių įstatymą. Bet kokiam naudojimo atvejui, kurio nenumato Vokietijos autorių teisių įstatymas, būtinas išankstinis raštiškas konkretaus autoriaus ar autorių teisių savininko sutikimas. Tai pirmiausia taikoma skelbiamos medžiagos dauginimui, perredagavimui, vertimui, kaupimui, perdirbimui ar jos atgaminimui duomenų bankuose ar kitose elektroninėse laikmenose bei sistemose. Trečiųjų asmenų medžiaga ir pranešimai atitinkamai žymimi. Neleistinas pavienių tekstų ar ištisų puslapių dauginimas verslo ar komerciniais tikslais yra draudžiamas ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Saitai su TIMOCOM interneto svetaine visada yra sveikintini ir jiems nereikia šios interneto svetainės savininko sutikimo. Rodyti šią interneto svetainę svetimose interneto svetainėse galima tik TIMOCOM leidus.(3) Taikomi įstatymai

Taikomi tik įstatymai atitinkami Vokietijos Federacinės Respublikos.(4) Specialiosios naudojimo sąlygos

Jei specialiosios sąlygos, taikomos atskiriems šios interneto svetainės naudojimo atvejams, skiriasi nuo (1)–(3) punktų, tada atitinkamoje vietoje tai aiškiai nurodyta. Tuomet šiuo atveju taikomos specialiosios naudojimo sąlygos.

Atverdami svetainę, sutinkate priimti slapukus analizės, pritaikyto turinio ir reklamos tikslais.