Privatumo politika

Sutikdamas pristatau save potencialiems verslo partneriams kaip teisėtą ir patikrintą įmonę.   

Sutinku, kad TIMOCOM GmbH galėtų dalytis mano duomenimis (adresu, PVM mokėtojo kodu, įmonių registru, pavadinimu) ir informacija apie mano įmonės mokumą (pvz., kreditingumą, ES licenciją, transporto draudimą, MiLog patvirtinimą) arba gauti juos iš oficialių registrų arba SCHUNCK GROUP kaip draudimo patvirtinimą. Tai yra tikrinimai, skirti bendrajam platformos saugumui užtikrinti ir būsimiems sandoriams su platformos dalyviais tiesioginės rinkos versle. Galiu nuspręsti, kada, kaip ir kas gali dokumentuoti mano įmonės patikrinimą. Mano dokumentai bus saugomi tik TIMOCOM duomenų bazėse. Jie liks ten, net jei paslaugų teikėjams bus suteikta prieiga patvirtinimo proceso metu. Suprantu, kad ateityje galiu šį sutikimą bet kada atšaukti nenurodydamas priežasčių. TIMOCOM informuoja mane, kad turiu teisę gauti informaciją, taisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, perkelti duomenis (BDAR 15-21 straipsniai), taip pat teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (BDAR 77 straipsnis). 

Į viršų