skip navigation

Tiekėjas

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

+48 71 737 26 40

+48 71 737 25 01

info.lt@timocom.com

Generaliniai direktoriai, įgalioti atstovauti įmonei:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Bendrovės būstinė: Diuseldorfas
Įmonės teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė (GmbH)
Registrų teismas: Diuseldorfo apylinkės teismas, registracijos Nr.: HRB 34489
Pridėtinės vertės mokesčio kodas pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 27 straipsnio a dalį: DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Skolų išieškojimo priežiūros institucija:
Diuseldorfo aukščiausio apygardos teismo pirmininkas (OLG),
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

Civilinės atsakomybės draudimas:
R+V Allg. Versicherung AG,
Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden,
Nr. 440 25 517903965,
geografinė aprėptis: ES

Atsakomybės apribojimas

TIMOCOM pasiūlymas yra skirtas tik įmonėms ir pramonės atstovams.

(1) Atsakomybės apribojimas

Šios svetainės turinys

Šios svetainės turinys buvo sukurtas labai rūpestingai. TIMOCOM GmbH (toliau – TIMOCOM) negarantuoja, kad šioje svetainėje pateikta informacija visais atvejais yra teisinga ir nauja. Naudotojai prisiima visą riziką naudodami interneto turinį. Atskirų asmenų nuomonės išreiškia atitinkamo autoriaus, tačiau ne visada TIMOCOM nuomonę. Šioje interneto svetainėje pateikta informacija nesuteikia numanomos ar kitokios TIMOCOM paslaugų ar produktų garantijos.

Svetainės prieinamumas

TIMOCOM deda visas pastangas, kad pasiūlytų aptarnavimą internetu kaip įmanoma greičiau. Tačiau nepaisant visų pastangų, pertraukų neįmanoma išvengti. TIMOCOM pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar sustabdyti pasiūlymą.

Išorinės nuorodos

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines.
Atsakomybė už šias svetaines atitenka konkretiems operatoriams. Pirmą kartą jungiantis prie šių išorinių svetainių, TIMOCOM patikrina, ar trečiosios šalies turinys nepažeidžia jokių teisių. Tuo metu nebuvo nustatyta jokių teisinių pažeidimų. TIMOCOM neturi jokios įtakos dabartiniam ir būsimam susietų puslapių dizainui bei turiniui. Išorinių nuorodų kūrimas nereiškia, kad TIMOCOM naudoja turinį, kuris nepriklauso nuorodai. Negalima tikėtis, kad paslaugų teikėjas nuolat stebės šias išorines nuorodas, kai nėra konkrečių teisinių pažeidimų įrodymų. Tačiau nustačius teisinius pažeidimus, tokios išorinės nuorodos bus nedelsiant pašalintos.

Reklama

Atitinkamas autorius pats atsako už reklamos ir reklamuojamos svetainės turinį. Skelbimo rodymas nereiškia TIMOCOM pritarimo.

Nėra sutartinių santykių

Išskyrus privalomą šių naudojimo sąlygų patvirtinimą, TIMOCOM interneto svetainės naudojimas nesukuria jokių sutartinių santykių tarp naudotojo ir TIMOCOM. Tokiu būdu sutartiniai ar kvazisutartiniai reikalavimai TIMOCOM nebus patenkinti.

(2) Autorinės teisės

Šiame tinklalapyje paskelbtas turinys ir darbai yra saugomi autorinių teisių. Kiekvienas pagal Vokietijos autorinių teisių įstatymą neleistinas naudojimo atvejis reikalauja išankstinio raštiško atitinkamo autoriaus ar pradinio kūrėjo sutikimo. Tai visų pirma taikoma kopijavimui, redagavimui, vertimui, pirminiam saugojimui, apdorojimui ar duomenų atkūrimui duomenų bazėse arba kitose elektroninėse laikmenose ir sistemose. Trečiosios šalies turinys ir įrašai taip pat tam priskiriami. Neleistinas atskirų turinio punktų ar visų puslapių kopijavimas ar platinimas verslo arba komerciniais tikslais yra draudžiamas ir laikomas nusikaltimu.

Nuorodos į TIMOCOM svetainę gali būti naudojamos visais atvejais ir joms nereikia svetainės tiekėjo sutikimo. Ši svetainė gali būti rodoma trečiųjų šalių svetainėse tik su TIMOCOM sutikimu.

(3) Taikytina teisė

Taikomi tik atitinkami Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai.

(4) Ypatingos naudojimo sąlygos

Jei tam tikros šios svetainės naudojimo sąlygos skirsis nuo pirmiau nurodytų 1–3 punktų, tai bus aiškiai nurodyta atitinkamame punkte. Šiuo atveju konkrečios naudojimo sąlygos bus taikomos atitinkamu atveju.

(5) Nuotraukų autorius

© Milan Noga reco – stock.adobe.com

© Jaroslav Pachý Sr. – stock.adobe.com

© nd3000 – stock.adobe.com

© Art_Photo – stock.adobe.com

Į viršų