21.02.2022

ES licencija: kurjerių ir siuntinių pristatymo paslaugoms taikomos šios naujos taisyklės

Kietasis diskas su dėžutėmis aplink kraštą, jų viduryje yra lustas su lėktuvu, sunkvežimiu, krautuvu, žemėlapiu ir chronometru

Ar galima vežti krovinius arba siūlyti kabotažo paslaugas tarptautiniu mastu be ES bendrijos licencijos? 2022 m. gegužės 21 d. vežėjams ir siuntų tarnyboms bus pradėti taikyti nauji ES įstatymų pakeitimai. 2022 m. vasario 21 d. ES priėmė reglamentų dėl galimybės verstis profesine veikla ir patekti į rinką pakeitimus. Šiais pakeitimais nustatoma, kad mažesnių transporto priemonių iki 2,5 tonos operatoriai turi turėti ES bendrijos licenciją.

Šiame tinklaraščio įraše aptariamos pasekmės transporto įmonėms ir pateikiama informacija apie paraiškų ES licencijai gauti teikimą.

Ar galima vežti krovinius arba siūlyti kabotažo paslaugas tarptautiniu mastu be ES bendrijos licencijos? 2022 m. gegužės 21 d. vežėjams ir siuntų tarnyboms bus pradėti taikyti nauji ES įstatymų pakeitimai. 2022 m. vasario 21 d. ES priėmė reglamentų dėl galimybės verstis profesine veikla ir patekti į rinką pakeitimus. Šiais pakeitimais nustatoma, kad mažesnių transporto priemonių iki 2,5 tonos operatoriai turi turėti ES bendrijos licenciją.

ES Bendrijos licencijos reikalavimai – kam jie taikomi?

Transporto įmonės, kurios užsiima tarptautiniu krovinių vežimu arba kabotažu motorinėmis transporto priemonėmis, privalo turėti Bendrijos licenciją (dar vadinamą ES licencija). Šiuo metu ji taikoma visoms įmonėms, eksploatuojančioms transporto priemones, kurių didžiausia leistina masė didesnė nei 3,5 tonos.

Nuo 2022 m. gegužės 21 d. licencijavimo reikalavimas bus taikomas ir transporto priemonėms arba vilkikų ir priekabų junginiams, kurių didžiausia leistina masė viršija 2,5 tonos.

Dėl šios priežasties nuo 2022 m. gegužės 21 d. net mažesnės transporto priemonės ir kurjerių tarnybos negalės kirsti Europos sienų, jei įmonė neturės galiojančios ES licencijos. Transporto priemonės tipas (lengvasis automobilis ar sunkvežimis) nėra svarbus. Vienintelis svarbus veiksnys yra didžiausia leistina transporto priemonės masė, į kurią įeina ir bet kokių priekabų masė.

Svarbu: niekas nepasikeis toms siuntų tarnyboms, kurios veža prekes tik šalies viduje.

 

Kas yra ES licencija?

Visi, norintys vežti krovinius Europoje komerciniais tikslais, privalo turėti Bendrijos licenciją. Ši licencija labai svarbi transporto įmonėms. Ji leidžia vykdyti komercinio krovinių vežimo veiklą savo šalyje ir tarptautiniu mastu ES.

Licencijos iš pradžių galioja dešimt metų, jas vietoje išduoda atitinkama kompetentinga institucija (Vokietijoje tai yra Verkehrsbehörde arba eismo tarnyba).

 

ES licencijos reikalavimai

Norėdama gauti ES licenciją, įmonė turi pateikti įrodymus, kad atitinka šiuos reikalavimus, būtinus norint užsiimti profesine veikla:

 • Atitinkamos patalpos
 • Profesinė kompetencija
 • Finansinė padėtis
 • Gera reputacija

Tolesniuose skirsniuose išsamiai paaiškinamas kiekvienas iš šių reikalavimų.

Atitinkamos patalpos

Įmonės atitinkamų patalpų turėjimo įrodymas visų pirma skirtas užkirsti kelią fiktyvioms bendrovėms ir užtikrinti, kad verslas būtų reguliuojamas. Pagal direktyvą patalpos turi užtikrinti galimybę susipažinti su pagrindinių verslo dokumentų originalais, tokiai kaip:

 • Transporto sutartys
 • Dokumentai, susiję su įmonės turimomis transporto priemonėmis
 • Apskaitos dokumentai
 • Personalo valdymo dokumentai
 • Darbo sutartys
 • Socialinio draudimo dokumentai
 • Dokumentai, kuriuose yra duomenų apie vairuotojų delegavimą ir komandiravimą
 • Dokumentai, kuriuose yra duomenų apie kabotažą, vairavimo ir poilsio laiką

Šie dokumentai turi būti elektroninės ar bet kokios kitos formos.

Be to, direktyvoje nustatyta, kad bendrovei priklausančios transporto priemonės turi grįžti į būstinę savo šalyje ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo tarptautinės sienos kirtimo.

 

Profesinė kompetencija

Transporto įmonės privalo užtikrinti, kad bent vienas įmonėje dirbantis asmuo turėtų profesinę kompetenciją, būtiną vadovauti komercinio krovinių vežimo kelių transportu įmonei. Įmonė privalo valdžios institucijoms nurodyti šio asmens vardą ir pavardę.

Vokietijoje profesinės kompetencijos įrodymas pateikiamas asmeniui sėkmingai išlaikius egzaminą vietos IHK (Prekybos ir pramonės rūmuose). Arba kaip įrodymas gali būti pameistrystės ar universitetinės programos baigimas, jei pameistrystės ar studijų programa laikoma tinkama.

Išimtis: asmenys, galintys pateikti įrodymų, kad iki 2009 m. gruodžio 4 d. 10 metų nepertraukiamai vadovavo krovinių vežimo kelių transportu įmonei arba keleivių vežimo kelių transportu įmonei, gali kreiptis į IHK, kad būtų pripažinta jų profesinė kompetencija, atsižvelgiant į jų ilgametę patirtį. Šios taisyklės taikomos įmonėms, kurios vykdė komercinį krovinių vežimą, kuriam reikalingas leidimas, naudodamos transporto priemones ir transporto priemonių junginius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos.

Finansinė padėtis

ES licencijos išduodamos tik mokioms bendrovėms, kurios gali įrodyti, kad turi tam tikrą kapitalo sumą. Reikalaujama suma priklauso nuo įmonės naudojamų transporto priemonių skaičiaus:

 • 9 000 EUR už pirmąją naudojamą transporto priemonę
 • 5 000 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą motorinę transporto priemonę, kurios didžiausia leistina masė viršija 3,5 tonos
 • 900 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą motorinę transporto priemonę, kurios didžiausia leistina masė viršija 2,5 tonos, bet neviršija 3,5 tonos

Išimtis: įmonėms, kurios naudoja tik transporto priemones, kurių bendra leidžiama masė viršija 2,5 tonos, bet neviršija 3,5 tonos, iki 2022 m. gegužės 21 d. nereikia įrodinėti savo finansinės padėties. Jos privalo laikytis šių reikalavimų:

 • 1 800 EUR už pirmąją naudojamą transporto priemonę
 • 900 EUR už kiekvieną papildomą naudojamą motorinę transporto priemonę

Vokietijos įmonės gali prašyti, kad jų bankas pateiktų įrodymus, jog turi pakankamai kapitalo.

 

Gera reputacija

Galiausiai įmonė turi pateikti geros reputacijos įrodymą. Šis įrodymas turi būti pateiktas vietos kompetentingai institucijai ir taikomas tiek įmonės savininkui, tiek transporto vadybininkui, jei jie nėra tas pats asmuo.

Nepriekaištingai reputacijai įrodyti reikalingos įvairios pažymos: Vokietijoje iš įmonių gali būti reikalaujama pateikti informaciją iš Federalinio centrinio teistumo registro, Komercinio centrinio registro arba Vairuotojų gebėjimų registro. Institucijos taip pat prašys informacijos iš papildomų Vokietijos ir ES registrų, pavyzdžiui, bylos iš Transporto įmonių (Verkehrsunternehmerdatei) – Vokietijos federalinės krovinių vežimo tarnybos tvarkomos bylos, kurioje pateikiama informacija apie transporto įmones.

Jei komerciniame centriniame registre arba transporto įmonių byloje yra užregistruota nusikalstamų veikų ar nusižengimų, asmuo nebegali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos. Dėl to valdžios institucijų akyse gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija, o tai iš esmės reiškia, kad atitinkamas asmuo netenka teisės dirbti darbo.

Kai įmonė atitinka visus tris kriterijus, ji gali kreiptis į vietos kompetentingą instituciją dėl ES licencijos išdavimo.

 

Kaip vyksta ES licencijos paraiškos teikimo procesas?

Norėdamos gauti ES licenciją, transporto įmonės turi pateikti paraišką savo vietos kompetentingai institucijai. Institucija pateiks tikrinimo sąrašą, kuriame bus pateikta išsami informacija apie tai, kokius iš pirmiau išvardytų įrodymų ir kokia forma reikia pateikti teikiant paraišką licencijai gauti.

Pareiškėjai turi

 • užtikrinti, kad jų pateikti įrodymai yra galiojantys: Vokietijoje registro pažymėjimuose nurodyta informacija apie asmens nepriekaištingą reputaciją galioja tik trumpą laiką, tačiau profesinės kompetencijos įrodymas gali užtrukti kelis mėnesius.
 • Nepriekaištingos reputacijos pažymėjimas ir informacija iš komercinio centrinio registro pateikimo metu negali būti senesni nei trys mėnesiai.
 • Tačiau nuo paraiškos licencijai gauti pateikimo iki jos gavimo gali praeiti kelios savaitės, o įmonės turėtų tikėtis, kad pasiruošimas IHK profesinės kompetencijos egzaminui taip pat užtruks kelias savaites.

Patarimas. Prašymą išduoti pažymėjimą verta pateikti likus maždaug trims savaitėms iki IHK egzamino. Jei egzaminą išlaikysite iš pirmo karto, licencijas išduodančiai institucijai galėsite pateikti IHK išduotą profesinę kompetenciją patvirtinantį dokumentą. Tačiau vėliau šį pažymėjimą galima įteikti tik tuo atveju, jei įvykdytos visos kitos būtinos sąlygos.

Jei IHK egzamino neišlaikėte iš pirmo karto, sužinokite, kada iš karto bus kitas egzaminas, ir užsiregistruokite.

 

ES licencija praktikoje

Transporto įmonėms kreiptis dėl ES licencijos gali būti sudėtinga. Tačiau, jei viskas gerai parengta, turėtumėte be problemų pateikti paraišką licencijai ir ją gauti.

Tačiau nėra prasmės dėti tiek pastangų, jei neturite pakankamai klientų visoje Europoje, kad būtų verta tai daryti. Štai kur naudinga TIMOCOM Smart Logistics System! Tai platforma, kurioje veikia daugiau nei 133 000 naudotojų iš daugiau nei 50 000 patikrintų įmonių ir kuri padeda greitai bei efektyviai apdoroti tarptautinius transporto užsakymus.

Maža to, į TIMOCOM sistemą galite įvesti savo naują ES licenciją ir parodyti potencialiems verslo partneriams, kad jūsų įmonė yra nepriekaištinga ir atitinka įstatymus. Savo ruožtu kitų įmonių profilių peržiūra suteikia galimybę iš arčiau susipažinti su Europos transporto ir logistikos bendru vaizdu, todėl galite užmegzti kontaktus su potencialiais verslo partneriais ir išplėsti savo verslo galimybes.

Išbandykite mūsų Smart Logistics System dabar be jokių įsipareigojimų ir raskite tarptautinių verslo partnerių, kuriems reikalingos jūsų paslaugos!

Išbandykite Smart Logistics System dabar

 

Kiti įdomūs straipsniai:

Kompetencijos ženklas: GMP ir GDP sertifikatai

Dar svarbiau nei bet kada:tiekimo grandinės rizikos valdymas pramonės ir prekybos įmonėms

Išsiskirkite kaip patraukliausias vežėjas

Atsisiųsti pranešimą spaudai
Į viršų