23.05.2016

Kabotažiniai vežimai, daugiau efektyvumo ES šalyse?

Reguliuojami kabotažo pervežimai gali pagyvinti ekonomiką ir sumažinti tuščių važiavimų skaičių.

(3)

Erkratas, 2016 05 23 – tai daugeliui jautri tema, ir dažnai yra tiesiogiai susijusi su nelegalia veikla. Tačiau iš tikrųjų, transporto paslaugos, kurias šalies viduje teikia užsienio bendrovė, arba kabotažas, yra visiškai įprasta praktika. Įvairios suinteresuotos grupės kabotažą vertina prieštaringai. Tačiau legalus kabotažas vargu nėra kažkuo ypatingas.

Tas faktas, kad kelių transporto kabotažas yra praktiškas ir tikrai rekomenduojamas, turėtų būti akivaizdus bent jau nuo 2014 metais paskelbto paskutinio ES Komisijos tyrimo. Remiantis tyrimo duomenimis, 25 % visų sunkiasvorių krovininių transporto priemonių Europoje važiuoja be krovinio - ir galėtų, pavyzdžiui, pasinaudoti kabotažu, kad išvengtų tuščiai pravažiuotų mylių. Transporto bendrovės turi susidoroti su keletu problemų, pirmiausia, kontaktų įvairiose šalyse trūkumu ir aiškumo dėl tikslių kabotažo taisyklių stoka. Galų gale, tikrai yra pakankamai pateiktų pasiūlymų iš tokių tarptautinių transporto platformų, kaip TimoCom, kuri priskaičiuoja iki pusės milijono krovinių ir transporto pasiūlymų kiekvieną dieną.

Kabotažas: naudingas tam tikru mastu

Vos 2,5 procento. Kabotažas sudaro tik labai nedidelę visų ES keliais gabenamų krovinių dalį, bet sulaukia daug dėmesio ir prieštaringų diskusijų. Pavyzdžiui, Vokietijoje, pramonės atstovai dažnai skundžiasi, kad nėra pakankamos ir tinkamos kontrolės, kad būtų sustabdytas neteisėtas kabotažas. Tačiau šį teiginį paneigė Andreas Marquardtas, Federalinio krovinių vežimo biuro (BAG) prezidentas, duodamas interviu Vokietijos transporto žurnalui (DVZ, 2016 m. balandžio 26 d. leidinys). Interviu buvo paminėtos 650 000 eurų sumos baudos, skirtos po patikrinimų vien Vokietijoje 2015 metais. Pasak Marquardto, kabotažo klientai yra daugiausia Vakarų Europos ekspeditoriai arba gamybos ir prekybos bendrovės, kurios naudojasi transporto priemonėmis, priklausančiomis jų transporto bendrovių dukterinėms įmonėms užsienyje.  Pavyzdžiui, 2013 metais Jungtinėje Karalystėje, siekiant išvengti kliūčių, buvo sušvelnintos kabotažo taisyklės transportui.

Tačiau patirtis rodo, kad daugelis transporto paslaugų teikėjų tiesiog nenori prisiimti kabotažo užduočių, nes nori išvengti bet kokių su jomis susijusių teisės aktų pažeidimų ir baudų arba problemų. Neužtenka tiesiog suprasti su kabotažu susijusios 2009 m. ES priimtos taisyklės, kurios numeris yra  1072. Taip pat tiekėjai privalo žinoti kiekvienos atskiros šalies teisės aktus, susijusius su šiais darbais.

Dabartiniai nuostatai ir pavyzdžiai

Pagal ES reglamento Nr. 1072/2009, 8 straipsnio, 2 paragrafo taisyklę, visoje Europos ekonominėje erdvėje tarptautinio gabenimo metu gabenimo rangovas po krovinio iškrovimo atitinkamoje ES valstybėje narėje per ateinančias septynias dienas gali prisiimti tris kabotažo darbus.

Kabotažo pavyzdys ES: Italijos bendrovei yra pavesta gabenti krovinį iš Veronos į Insbruką, Austriją.  Ieškodama tinkamo atgalinio krovinio, transporto bendrovė naudojasi TimoCom transporto platformos vietos paieškos funkcija, siekdama surasti patrauklius tolesnius užsakymus, pavyzdžiui, transportavimą iš Insbruko į Rozenhaimą, iš Rozenhaimo į Zalcburgą ir iš Zalcburgo į Lincą.

Taip pat būtų galima vietoje trijų kabotažo užduočių šalyje, kurioje buvo iškrautos pirmosios prekės, imtis vienos tranzito šalyje. Pavyzdys: Vairuotojas iš Italijos imasi tarptautinio transportavimo darbo iš Italijos į Vengriją. Vėliau jis sutinka atlikti kabotažo užduotį Austrijoje, iš Graco į Vieną. Atgalinis krovinys iš Vienos į Veneciją tada yra laikomas normaliu tarptautiniu prekių gabenimu. 

Patarimai ir rekomendacijos

Svarbu, kad vairuotojas visada su savimi turėtų dokumentus, įrodančius, kad, prieš imdamasis kabotažo užduoties, turėjo tarptautinį pervežimo darbą. Be to, svarbu pažymėti, kad važtaraštis yra laikomas įrodymu, kad yra vykdoma atskira kabotažo užduotis. Tai yra svarbu, kadangi gali būti taip, kad transporto priemonė į vieną priėmimo tašką gabens tris atskirus krovinius, ir kiekvienas krovinys turės savo atskirą važtaraštį. Šiuo atveju būtų laikomasi leistinų transporto paslaugų apribojimų ir nebebūtų priimamos kitos kabotažo užduotys. Kol kas tai yra paprasta.

Sunkumai retai kada yra susiję su pačiu kabotažu, bet greičiau su kiekvienos atskiros šalies teisės aktais. Tai visų pirma pasakytina apie teisės aktus, susijusius su pačia transportavimo sutartimi arba su poilsio laikotarpiais ir vairavimo trukme, kas galiausiai blogai informuotiems paslaugų teikėjams sukelia stresą ir kainuoja daug laiko ir nervų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje arba Belgijoje, savaitiniai poilsio laikotarpiai negali būti praleidžiami kabinoje; dėl tokio elgesio galima sulaukti baudų ar netgi laisvės atėmimo. Todėl toje Vokietijos dalyje, kuri ribojasi su Belgija ir Prancūzija, savaitgaliais sunku surasti vietą transporto priemonei pastatyti. Be to, Vokietijoje, Austrijoje, Norvegijoje arba (nuo 07 01) Prancūzijoje mokėjimas už kabotažo užduotis privalo atitikti minimalius darbo užmokesčio reikalavimus.

Galimybės nusveria riziką

Sudėtingos taisyklės ir rimtos bausmės gali trukdyti protingai naudotis transporto priemonėmis. Tačiau tiek ES, tiek atskiros suinteresuotos šalys turėtų siekti mažinti tuščių važiavimų skaičių ir to pasėkoje būtų mažiau bereikalingo važiavimo ir degalų sąnaudų. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas kabotažui, reikia suderinti papildomus nuostatus, pavyzdžiui, socialinius darbuotojams skirtus teisės aktus, transporto priemonių mokesčius ir kita. Nepaisant daugelio taisyklių, į kurias reikia atsižvelgti, transporto verslas - viena didžiausių pramonės šakų - būtų neįsivaizduojamas be kabotažo. Iš esmės, transporto bendrovės neturėtų vengti kabotažo užduočių, bet turėtų išnagrinėti reikalingą informaciją ir pasinaudoti daugeliu verslo galimybių.

Atsisiųsti pranešimą spaudai
Į viršų