25.08.2017

Neįkainojamos žinios studentams iš pirmų lūpų

Sėkmingas TimoCom ir Tarptautinė teisės ir verslo aukštosios mokyklos (TTVAM) bendradarbiavimas.

(1)

Jau daugiau kaip penkerius metus vyksta bendradarbiavimas tarp transporto platformos TimoCom ir Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos. Transporto platformos specialistai informuoja studentus apie naujienas ir tendencijas transporto versle, pateikia praktinių darbo su transporto platforma žinių. 

Studijų programų vadovas, prof. dr. Rolandas Vitkūnas, mato teigiamus tokio bendradarbiavimo rezultatus. Pateikiame interviu su juo.

Kokie yra pagrindiniai bendradarbiavimo su TimoCom tikslai?

Bendradarbiaujant su TimoCom yra siekiama, kad studentai išmanytų tai, ko jiems reikės dirbant realioje transporto, logistikos ar ekspedicinėje įmonėje arba tokios įmonės padalinyje.

Kokią naudą studentai gauna iš mūsų paskaitų? Ką studentams suteikia tokios paskaitos? 

Studentai tiksliai sužino apie TimoCom teikiamas paslaugas, programinės įrangos galimybes. Taip pat svarbu, kad informacija perduodama iš pirmų lūpų, t.y. išvengiama tarpinių informacijos iškraipymų, kai informacija perduodama iš lūpų į lūpas ar netikslaus informacijos perdavimo, traktavimo. Pabrėžiami svarbiausi momentai ir jie yra būtent tie, kurie reikalingi.

Ar mokslas ir mokymas turi būti orientuotas į kasdienės profesinės praktikos poreikius?

Bendradarbiavimas tarp aukštojo mokslo ir verslo įmonių yra labai svarbus, nes pagrindinis aukštojo mokslo tikslas yra ar bent jau turėtų būti specialistų, reikalingų verslui, rengimas. Juk nereikalingas diplomantas turintis, kad ir aukšto lygio žinių, bet nepritaikomų versle (neturinčių vertės praktinėje veikloje).

Ar „transporto platformos“ ir „krovinių biržos“ temos yra išsamiai paaiškintos vadovėliuose?

Kiek man žinoma, transporto platformos, transporto biržos temos yra gana glaustai aprašytos transporto bei logistikos vadovėliuose arba šios temos visai nepaliestos. Daugiausia šiomis temomis informacijos yra vadovėliuose apie informacines technologijas transporte, bet nekoncentruotai.

Kokie yra teigiami bendradarbiavimo su TimoCom aspektai?

Mūsų aukštoji mokykla turi demonstracinę versiją, kurią dėstytoja naudoja per informacinių technologijų transporte paskaitas. Plačiau supažindina studentus su transporto birža. Per Deniso Pašalos (TimoCom rinkodaros vadovo Baltijos šalims – red. pastaba) paskaitas studentai iš pirmų lūpų koncentruotai išgirsta svarbiausius dalykus. Taip pat Deniso paskaitos patrauklios dėl įdomaus jų turinio, suteikiančio ir platesnių praktinių transporto vadybos, vežimo technologijų žinių. Be to, studentai gauna sertifikatą, kuris jiems suteikia papildomų pliusų darbinantis.

Kokie yra studentų atsiliepimai apie TimoCom paskaitas?

Studentai yra susidomėję TimoCom paskaitomis. Yra tokių studentų, kurie jau dirba ir darbe naudoja šią platformą, jų klausimai kitokie, konkretesni, gal labiau praktiniai. Atsiliepimai teigiami tiek dėl turinio, tiek dėl pateikimo formos (manau, tai Deniso nuopelnas).

Sėkmingai seminare dalyvavę studentai gauna TimoCom sertifikatą. Ar tai jiems duoda kokios nors naudos?

Suteikiami sertifikatai yra dalis specialaus parengimo įrodymo. Studentams darbinantis į įmones, kuriose naudojama TimoCom platforma labai didelis pliusas, o ir kitiems studentams yra privalumų, nes darbdavys vertina studento papildomas kompetencijas. Tai teikia studentui pridėtinės vertės.

Daugiau informacijos apie TimoCom rasite adresu www.timocom.lt

Atsisiųsti pranešimą spaudai
Į viršų