29.04.2016

Prancūzija: neatitikimai pertraukų reglamentuose, kai sunkvežimį vairuoja du vairuotojai

ES reglamentus galima interpretuoti

(1)

Erkrath, 2016-04-29. Pastarąsias kelias savaites Prancūzijoje vyko diskusijos ir buvo nesutarimų dėl vairavimo laiko ir pertraukų reglamento, kai sunkvežimį vairuoja du vairuotojai. Diskusijas lėmė Prancūzijos valdžios nauja dabartinių ES reglamentų interpretacija ir šių reglamentų interpretacijų skatinimas.

Ankščiau dviejų vairuotojų komandai nereikėjo daryti 45 minučių pertraukų po keturių su puse valandų vairavimo. Vairuotojai po keturių su puse valandų tiesiog pasikeisdavo vietomis ir tęsdavo kelionę. Visoje ES buvo traktuojama (iki šiol), kad keleivio vietoje sėdintis vairuotojas ilsisi.

Tačiau TimoCom naudotojai praneša, kad Prancūzija šią nuostatą interpretuoja kitaip. Anot Prancūzijos valdžios, nepaisant to, yra ar nėra antrojo vairuotojo, pats sunkvežimis prieš tęsdamas kelionę turi stovėti 45 minutes. Laikas, praleistas keleivio vietoje, Prancūzijoje nėra traktuojamas kaip pertrauka. Prancūzijos valdžia pertrauką traktuoja kaip pertrauką, jei tachografas rodo lovos simbolį, o rodant šį simbolį, sunkvežimis privalo būti sustojęs.

Tačiau tai susiję ne tik su vairavimo laiku Prancūzijoje, bet ir su kitomis valstybėmis, jei sunkvežimis per kitas 28 dienas turės kirsti Prancūzijos teritoriją.  Kiekviena praleista pertrauka, nesvarbu kurioje valstybėje ji buvo praleista, traktuojama kaip 4 kategorijos pažeidimas ir už tai taikoma 750 eurų bauda. Prancūzijos policija jau nubaudė už šį pažeidimą. Baudų sumos varijuoja nuo 4 5000 iki 6 000 eurų.

Vokietijos krovinių pervežimo ir logistikos sąjunga (DSLV) renka informaciją apie patikrinimus, todėl džiaugsis, jei tokią informaciją pateiks vairuotojai. Tokiu atveju DSLV galės tiksliai įvertinti, kokią įtaką prancūzai turi ES komisijai.

Reglamentas

Prancūzijos policija remiasi Europos Reglamento 165/2014 34 straipsniu. Šiame reglamente nurodyta, kad pertrauka prasideda įrašų lape ar kelionės įrašymo įrenginyje atsiradus lovos simboliui ir baigiasi šiam simboliui išnykus. Tačiau kelių transporto 561/2006, 2006/22 / EB, Nr. 3821/85 pateiktos šios gairės:

"3) Jei transporto priemonę vairuoja daugiau nei vienas vairuotojas ir jei antras komandos narys gali vairuoti, kai yra būtina, tačiau jis sėdi šalia transporto priemonės vairuotojo ir aktyviai nepadeda vairuotojui vairuoti transporto priemonės, 45 minučių periodas, kai šis vairuotojas „yra pasiekiamas“, bet nevairuoja, gali būti traktuojamas kaip „pertrauka.“

Todėl, jei antrasis vairuotas gali tęsti kelionę, nebūtina abiem vairuotojams daryti pertraukos po nuolatinio vairavimo keturias su puse valandos.

Išvada:

Kol šis klausimas bus išspręstas, geriausia vairuotojams, važiuojantiems Prancūzijoje, po keturių su puse vairavimo valandų daryti pertrauką.

 

Daugiau informacijos apie TimoCom" galite rasti www.timocom.lt

Atsisiųsti pranešimą spaudai
Į viršų