Kas yra prekių transportavimo draudimas?

Prekių transportavimo draudimas apsaugo jūsų įmonę nuo prekių sugadinimo, vagystės ar vėlavimo pristatyti prekes transportavimo metu. Jis suteikia didesnę draudimo apsaugą nei aukščiausia įstatymuose numatyta transporto civilinės atsakomybės draudimo apsauga ir gali lemti įmonės sėkmę arba žlugimą.


Kodėl turėčiau įsigyti prekių transportavimo draudimą?

Vežant, taip pat pakraunant ir iškraunant prekes kyla daugybė pavojų ir rizikų. Prekės gali būti sugadintos ar net pavogtos, kad ir kaip kruopščiai jos būtų supakuotos, pakrautos ir gabenamos. Draudimo įsigijimas yra veiksmingas būdas apsaugoti prekes ir tiekimo grandines; pretenzijos dėl žalos atlyginimo yra paprastos ir greitai išmokamos, be to, užtikrinama, kad sugadintos prekės neturės įtakos santykiams su klientais.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Kokią naudą man teikia per SCHUNCK GROUP įsigytas prekių transportavimo draudimas?

Polisai išduodami greitai

Įmonės ir draudimo duomenys perkeliami automatiškai, todėl vos keliais paspaudimais galite apdrausti savo prekes.

Lankstūs draudimo modeliai

Galite pasirinkti prekių transportavimo draudimą kiekvienam kroviniui atskirai, taip sutaupydami pinigų brangiai kainuojančioms preliminariosioms sutartims.

Sąžiningos sąlygos

Draudikas visada išmokės sutartą draudimo sumą, netaikydamas vidurkio sąlygos, net jei esate nepakankamai apsidraudę. Taigi nepatirsite nemalonių staigmenų, jei prireiks pateikti pretenziją.

Įperkamas prekių transportavimo draudimas

TIMOCOM klientai gali įsigyti prekių transportavimo draudimą, apimantį visas rizikas be išskaitos, nuo 0,0005 %–0,000549 % prekių vertės.

Saugūs kroviniai

Galėsite naudotis visa draudimo apsauga – nuo prekių, sugadintų dėl force majeure, iki finansinių nuostolių padengimo.

Pasirinkti polisą paprasta.

Taupykite laiką rinkdamiesi polisą, pildydami duomenis apie krovinį ir krovinių klasę, ir tiesiog pasirinkite vieną iš keturių patrauklių draudimo įmokų.

SCHUNCK GROUP draudimo įmokos: išskirtinis krovinių transportavimo draudimas, skirtas tik TIMOCOM klientams

MicrosoftTeams-image (16)

Kaip turėčiau įsigyti prekių transportavimo draudimą?

Būdami TIMOCOM klientais, galite užsiregistruoti SCHUNCK Group vos keliais paprastais žingsniais, po kurių galėsite įsigyti prekių transportavimo draudimą puikiomis sąlygomis.

Viskas paprasta kaip 123:

 1. Įprastai įvedę krovinį TIMOCOM Marketplace, tiesiog dar kartą pasirinkite krovinio pasiūlymą ir spustelėkite „Apdrausti krovinį“.
 2. Tada būsite nukreipti į SCHUNCK svetainę, kur vieną kartą užsiregistruosite naudotis paslauga ir galėsite ja naudotis pagal poreikį. Krovinių ir įmonės duomenys gali būti perkeliami automatiškai.
 3. Užsiregistravę tiesiog pasirinkite jums tinkamą įmoką (pagal apdraustų prekių vertę).
 4. Atlikta! Draudimo polisą galite atsisiųsti iš karto ir, jei reikia, išsiųsti savo transportavimo klientui.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Tai yra klausimai, kuriuos mūsų klientai dažniausiai užduoda apie krovinių transportavimo draudimą

Iš esmės visada turėtumėte įsigyti prekių vežimo draudimą, kai gabenamos prekės. Vežant prekes kyla daugybė rizikų. Tai, be kita ko, lemia ne tik specifinės prekių savybės, bet ir skirtingi transporto maršrutai, transporto priemonės, krovimo priemonės, klimato sąlygos ir kt.


Iš esmės visada turėtumėte įsigyti prekių transportavimo draudimą, jei krovinys bus perduotas išorinei ekspedicinei įmonei ir (arba) kelių transporto vežėjui, o krovinio vertė viršija įstatymuose numatytą atsakomybę pagal HGB (Vokietijos prekybos kodeksas) ir CMR 8.33 arba 40 specialiųjų vilkimo vienetų kiekvienam krovinio bruto svorio kilogramui.  

Pavyzdys. Ekspedicinė įmonė yra atsakinga už 8,33 SDR, t. y. maždaug 10 EUR už kilogramą bruto svorio: 500 kg mobiliųjų telefonų, kurių vertė yra 1 mln. eurų, atsakomybė pagal CMR konvenciją yra 500 kg * 8,33 SDR * 1,20 EUR/kg = 5000 EUR.

Nuo nuostolių nukentėjusiam klientui tektų padengti skirtumą, t. y. 995 000 EUR.

Trumpai tariant: kuo lengvesnės ir brangesnės prekės, tuo didesnė rizika.

Prekių transportavimo draudimas apsaugo įmonę nuo prekių sugadinimo, vagystės ar pavėluoto pristatymo gabenant krovinius. Jis užtikrina didesnį draudimą nei aukščiausia teisės aktuose numatyta transporto civilinės atsakomybės draudimo apsauga ir suteikia galimybę gauti visą kompensaciją žalos padarymo atveju. Didžiausia draudimo suma kiekvienai žalai atlyginti nustatoma atsižvelgiant į prekių draudimo vertę, o ne į didžiausią teisės aktuose nustatytą atsakomybės draudimo apsaugą vienam kilogramui bendrojo svorio prekių, kaip yra transporto civilinės atsakomybės draudimo atveju.

Įsigyti prekių transporto draudimą nėra teisinis reikalavimas, tačiau jį verta įsigyti, jei taikoma kuri nors iš toliau išvardytų sąlygų:

 • Jūsų įmonė siunčia prekes ir krovinius per kelių transporto ar ekspedicines įmones.
 • Priklausomai nuo sutarties, jūs, pirkėjas arba pardavėjas, prisiimate prekių gabenimo riziką sau įvairiose maršruto dalyse.

Paprastai (pradinė) ekspedicinė įmonė draudimą įsigyja, kai to paprašoma, kai tuo suinteresuotas ekspeditorius arba kai yra prielaida, kad ji tai padarys.

Vežant, taip pat pakraunant ir iškraunant prekes kyla daugybė pavojų ir rizikų. Prekės gali būti sugadintos ar net pavogtos, kad ir kaip kruopščiai jos būtų supakuotos, pakrautos ir gabenamos. Draudimo įsigijimas yra veiksmingas būdas apsaugoti prekes; pretenzijos dėl žalos atlyginimo yra paprastos ir greitai išmokamos, be to, užtikrinama, kad sugadintos prekės neturės įtakos santykiams su klientais. Prekių transportavimo draudimas gali būti skirtumas tarp to, ar išliksite versle, ar ne.

Žinoma, prekių transportavimo draudimą galima įsigyti kiekvienai atskirai prekei, gabenamai vienu transportu. Tai ypač naudinga, jei prekių transportavimo draudimas jums reikalingas tik retkarčiais, o preliminarioji sutartis būtų per brangi dėl apimties. Be to, kaip logistikos paslaugų teikėjas, galite visiškai atlyginti žalą klientui žalos padarymo atveju ir taip nekelti pavojaus santykiams su klientu.

Įprasto prekių transportavimo draudimo, apimančio visas rizikas be išskaitos, įmokos Vokietijoje ir kaimyninėse šalyse siekia 0,0006–0,0007 % prekių vertės.

TIMOCOM klientai gali įsigyti prekių gabenimo draudimą, apimantį visas rizikas,
be išskaitos, kurios dydis prasideda nuo 0,0005 % – 0,000549 % apdraudžiamų prekių vertės. Siūlome įvairias draudimo įmokas: nuo 5,49 EUR už 10 000 EUR vertės prekes iki 50 EUR už 100 000 EUR vertės prekes. Priemoką moka būsimasis pirkėjas arba ekspeditorius.

Transportas EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE gali būti apdraustas (= ES ir šios valstybės: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija), taip pat Didžiojoje Britanijoje
ir Šveicarijoje. Dėl nacionalinių teisės aktų vežimai Šveicarijos teritorijoje negali būti draudžiami iš Vokietijos.

Prekių transportavimo draudimo atveju kiekvienai prekei įsigyjate atskirus polisus. Prekių transportavimo draudimas įsigalioja iš karto, kai tik prekės perkeliamos arba išvežamos iš ankstesnės jų gabenimo vietos. Taigi draudimas taip pat apima ir į sunkvežimį kraunamas prekes. Draudimas baigiasi, kai tik prekės pasiekia paskirties vietą.

Prekių transportavimo draudimas apsaugo nuo šių žalų:

 • Žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos arba neišvengiamų įvykių
 • Prekių sugadinimas transportavimo, pakrovimo, iškrovimo ir su transportu susijusio sandėliavimo metu, bet ne ilgiau kaip 60 dienų.
 • Pasekminės žalos prekėms
 • Finansiniai nuostoliai, įskaitant pristatymą po termino

Žala nepadengiama dėl šių priežasčių:

 • Karas, pilietinis karas arba kariniai įvykiai sausumoje
 • Cheminių, biologinių, biocheminių medžiagų panaudojimas
 • Dėl tokių medžiagų arba ektromagnetinių bangų kaip ginklų.
 • Žala, atsiradusi dėl tarpregioninių tinklo struktūrų gedimų, trunkančių ilgiau nei 48 val,
 • Elektros energijos tiekimo nutraukimas
 • Branduolinė energija
 • Laivo savininko, frachtuotojo ar operatoriaus nemokumas ir įsipareigojimų nevykdymas
 • Pavėluotas transportavimas
 • Vidinis gedimas arba natūrali prekių būklė
 • Standartiniai kiekių, masės ir svorio nuokrypiai
 • Normalūs drėgmės ir temperatūros svyravimai
 • Netinkama pakuotė arba netinkami pakrovimo metodai

Prieš pradedant vežti šias prekes, su TIMOCOM arba SCHUNCK reikia susitarti dėl draudimo apsaugos:

 • Krovinių vertė > 100 000 EUR
 • Antikvariniai daiktai ir meno kūriniai
 • Brangieji metalai
 • Sprogstamosios ir ypač degios prekės
 • Skysčiai cisternose (talpa > 5 000 l)
 • Visų rūšių variklinės transporto priemonės, orlaiviai ir vandens transporto priemonės
 • Gyvi gyvūnai, gėlės ir augalai
 • Žaliavos, supakuotos į maišus, arba birios medžiagos (pvz., medvilnė, kava, kakava, arbata, cukrus, visų rūšių metalai, medžių kamienai, akmenys)
 • Nefasuotos prekės
 • Pervežamos prekės
 • Vertingi daiktai (pvz., grynieji pinigai, dokumentai, brangakmeniai, tikri perlai, kailiai ir kilimai, sertifikatai, kuponai)
 • Visų rūšių šaunamieji ginklai ir su jais susijusi amunicija
 • Cigaretės, cigarai, cigarilės

SCHUNCK prekių transportavimo draudimą, kuris TIMOCOM klientams siūlomas išskirtinai per TIMOCOM Marketplace, galima įsigyti šiose Europos Sąjungos valstybėse narėse: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. Be to, draudimas taip pat prieinamas šiose šalyse: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė (JK). SCHUNCK, žinoma, gali apdrausti pervežimus visame pasaulyje. Tačiau tokiu atveju tai nebegalima padaryti automatizuotu būdu ir vertinama individualiai bei pateikus prašymą.SCHUNCK siūlo specialųjį klientų aptarnavimą TIMOCOM klientams

El. paštas: timocom@schunck.de

Telefono numeris: +49 89 38177 512

Į viršų