skip navigation

Pavojingas krovinys (ADR)

pavojingų medžiagų transportavimas kelių transportų. Tai gali būti: sprogstamosios medžiagos, dujos, degios medžiagos, oksiduojančios medžiagos, radioaktyvios medžiagos ir t.t

Į viršų